Dozorčí rada

PaedDr. Soňa Lamichová, předsedkyně dozorčí rady, Hradec Králové
Ing. Ivana Skřítecká, členka dozorčí rady, Rychnov nad Kněžnou
Jana Voborníková, členka dozorčí rady, Trutnov
Zdeněk Jeleček, člen dozorčí rady, Náchod
Ladislav Vosáhlo, člen dozorčí rady, Jičín

Základní dokumenty

Další orgány

Školská sekce

Cílem sekce je předkládat představenstvu návrhy a doporučení v o oblasti zajišťování spolupráce Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje –dále jen KHK KHK – s organizacemi a institucemi v oblasti vzdělávání.

Předseda školské sekce: Jitka Bartošová

Místopředsedové: PaedDr. Soňa Lamichová, Mgr. Táňa Šormová
Členové:
PaedDr. Markéta Stuchlíková
Mgr. Martin Horák
PaedDr. Pavel Jankovský
Mgr. Michal Šedivka
Mgr. Jan Faltýnek
Mgr. Ladislav Groh
Mgr. Martina Berdychová
Ing. Josef Matyáš