Katalog ekonomických subjektů Náchodska
vydaný k 80. výročí významné události

VÝSTAVA 38
NÁCHOD

Slovo předsedy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje pana Radka Jakubského:

Jménem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje si Vás dovoluji přivítat na stránkách katalogu firem a ekonomických subjektů Náchodska.

V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku založení samostatného státu. V roce 1938 bylo pro tehdejší občany výročí 20 let existence samostatného Československa silným podnětem k uspořádání velkolepé výstavy v Náchodě, která hrdě prezentovala průmysl, školství, umění či vědu. Při této příležitosti vydalo Národohospodářské družstvo Náchodsko /ev. jen: vyšel/ na svou dobu unikátní reprezentativní katalog, který představoval instituce, firmy, živnostníky a řemeslníky našeho regionu. Listovat dnes jeho stránkami je jako nahlédnout do celého tehdejšího ekonomického, hospodářského a společenského života.

Při příležitosti obou významných výročí chceme naším katalogem navázat na ten z roku 1938 a prezentovat, co může náš region, jeho firmy a ekonomické subjekty, nabídnout dnes. Není pochyb, že hospodářský život Náchodska je stejně jako před 80ti lety významnou součástí celého Královéhradeckého kraje a nezpochybnitelná je jeho role i v celostátním významu. Zdejší společnosti podnikají prakticky ve všech oblastech průmyslu a jméno mnoha z nich šíří věhlas našeho regionu daleko za jeho hranicemi. Celá řada z firem, které byly zastoupeny již v katalogu z roku 1938, stále existuje a je zde prezentována, byť některé v průběhu desetiletí změnily vlastníky nebo byly přejmenovány. Nepřetržitá existence takových firem a jejich výrobních programů svědčí o tom, že naše ekonomika byla a je postavena na dobrých základech.

Další společnosti našly své příležitosti a vyrostly postupem času z malých ve významné hráče na domácím i exportních trzích. Vedle nich zde působí celá řada drobných firem, jež jsou neodmyslitelnou součástí celého řetězce. Pak jsou to živnostníci, drobní podnikatelé, poskytovatelé služeb. Ti všichni, každý svým dílem, přispívají k růstu ekonomického a hospodářského života celého našeho regionu. Bez existence, zajištění zaměstnanosti a společenské odpovědnosti všech těchto pilířů by náš region dnes nebyl takový, jaký je.

Jsou to především lidé, kdo tvoří úspěchy tohoto kraje. Zodpovědní podnikatelé s vizionářskými cíli, kteří dokáží zajistit úspěch svých firem i daleko za hranicemi
svého regionu. Zaměstnanci, bez jejichž práce a know-how by kvalitní a jedinečné výrobky nenašli spokojené vracející se zákazníky. Živnostníci, bez jejichž každodenního úsilí nemůže sektor obchodu a služeb růst a nabízet obyvatelům kvalitní, dostupné služby a standard každodenního života, na jaký jsme zvyklí.

Poděkování za možnost vydání tohoto katalogu patří všem společnostem, které jsou v něm zastoupeny. Bez jejich podpory by jeho vydání nebylo možné. Zvláštní
poděkování si zaslouží pan František Molík, ředitel oblasti Náchod, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, jenž na celém katalogu od začátku myšlenky až do vydání odvedl ohromný kus práce.

Vážení čtenáři, katalog, který máte nyní v rukou, je ukázkou hospodářského života Náchodska dnes. Naši předkové před 80ti lety oslavovali spolu s existencí samostatného státu i svébytnost našeho regionu, a my se snažíme jejich odkaz rozvíjet naší prací i nadále. Naše ekonomika roste, přesto je potřeba stále hledat nové cesty a vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny její pilíře. Začít můžeme tady v našem regionu. Příležitostí máme hodně, ať již je to doprava, mezinárodní spolupráce, rozvoj turistického ruchu, obnova lázeňství, podpora místních firem a živnostníků. Jedině společnou diskuzí a úsilím můžeme nacházet řešení a další příležitosti, abychom zajistili růst a kvalitu života nejen pro nás, ale i naše děti a další generace.

Celý katalog ve formátu pdf [22MB] stahujte: