Klára Lichá

profesionální konzultantka outplacementu od r. 2001

Propouštět se dá velkoryse, formálně, zbaběle, koncepčně – a dokonce i společensky odpovědně. K poslední jmenované charakteristice pomáhá firmám v Česku i na Slovensku již více než 20 let koncept tzv. “Komplexního outplacementu”, který na základě zkušeností z vyspělých trhů v USA a západní Evropě ukazuje cestu, jak zvládat organizační změny tak, aby zůstalo zachováno pozitivní renomé firmy.

Citlivé, odpovědné a profesionální zvládnutí reorganizace a jejích dopadů nakonec může posílit postavení vaší společnosti v dlouhodobém horizontu. To se zpětně odrazí v důvěře všech zaměstnanců, jejich loajalitě, angažovanosti, vstřícnosti vůči dalším změnám nebo v přijímání nových talentů a jejich zájmu o váš podnik.    A je jasné, že všechno toto bude mít podstatný vliv na vaši konkurenceschopnost, množství dalších zakázek  a v konečném důsledku i budoucí hodnotu vaší firmy.

Za celou naši dlouhodobou praxi s reorganizacemi se nám osvědčilo těchto 7 kroků:

  1. Dobrý plán je nad zlato!

Nechat se dotlačit do situace, že na přípravu hromadného propouštění máme několik dnů, není dobrý nápad. Naopak ujasnit si, že „výpověď dohodou“ neexistuje, “propustit odboráře je nadlidský úkol”, nebo že u předávání výpovědí musí být dva zástupci zaměstnavatele, se vyplatí.

  1. Kdo, co, kdy, kde a jak to lidem sdělí?

Nemáte jasný plán kroků a zodpovědností, včetně komunikace? Pak se nedivte, že se do šíření „fám“ vloží asistentka ředitele, nepřející kolegyně, odborář či kadeřnice ve městě.

  1. Trénink managementu v krizové komunikaci je polovinou úspěchu!

„Nechtěl jsem, ale musím tě vyhodit. To víš, to ti nahoře.“ „Neber si to tak, určitě najdeš lepší místo.“ „A nechoď se už na nic ptát, vidíš, že nemám čas. Pošli email…“ „Co brečíš, jsi přece chlap.“ Tak takhle byste to asi nechtěli, že? Ale to je naše tisíckrát opakovaná zkušenost, jak se manažeři běžně chovají bez pomoci.

  1. Den D – předáváme výpovědi.

Myslíte si, že v den D to má zvládnout především personalista? Naopak je to přímý šéf, který sděluje rozhodnutí, důvody propouštění a čelí otázkám zaměstnance. A pozor, nepodcenit emoce vlastní ani propouštěného. Sdělit zaměstnanci, že je nejhorší, a proto u nás končí pro nadbytečnost, není zrovna to, co nutně potřebuje slyšet. Jedině že chcete, aby se cítil ještě více pod psa, než se už beztak cítí. Předávání výpovědí za drnčení telefonů případně v open space rozhodně firmě na kreditu též nepřidá a může vyvolat velmi iracionální reakce i činy.

  1. Zůstávajících zaměstnanců se to také týká!

Proč odcházejí, když se jich propouštění vůbec netýká? Asi proto, že se s nimi nikdo nebaví, protože si myslí, že se jich to netýká. A oni přitom ztratili důvěru ve svoji budoucnost u vás.

  1. Děkujeme, odejděte – jak dál podpořit odcházející?

Myslíte, že slíbené kontakty nebo navýšené odstupné situaci vyřeší? Skutečná pomoc spočívá v komplexním poradenství, které využívá všechny dostupné nástroje a metody ke zvládnutí celé kariérní změny. Osvědčují se skupinová setkání, specializované semináře připravené na míru nebo moderní psychometrické nástroje. Unikátní a oceňovanou pomocí je dostupnost konzultantů podle potřeby klienta.

  1. Zvládneme to sami?

Jste si skutečně jisti tím, že jste zvážili všechny možnosti, které mohou nastat? Víte, kolik případů neočekávaného jednání už jsme viděli a jak důležitá byla připravenost na okamžitou reakci? Dovedete si představit skutečně všechny dopady nezvládnuté krizové komunikace na další fungování vaší firmy? Právě ti nejzkušenější manažeři ocení přípravu na zvládnutí celé krizové situace plné negativních emocí.

A důležité upozornění nakonec. Hromadné propouštění vyžaduje komplexnější přístup s ohledem na právní   a organizační specifika.

Co našim klientům nejvíce pomáhá?

Naši klienti po úspěšném zvládnutí jednoho z nejtěžších okamžiků jejich podnikatelské a profesionální kariéry nejvíce oceňují jasný komunikační plán a scénář průběhu oznámení změny. Doceňují i všechny aktivity   na podporu dotčených skupin zaměstnanců, které jim “udělaly dobré renomé”. Manažeři vítají přípravu      na sdělování negativních zpráv po stránce komunikační i psychologické. Díky nácviku propouštěcího rozhovoru získají klid a jistotu, jak situaci zvládnout. Pro odcházející zaměstnance je důležitá psychologická podpora a možnost konzultovat své další kroky v kariéře s nezávislými odborníky. Zůstávající si pak cení pozornosti, kdy se neberou jako ti, kteří mají místo jisté, ale jako ti, kdo též prožívají změny a musí se s nimi nějak vyrovnat. Díky tomu zůstanou angažovaní pro firmu i do budoucna.

Mgr. Klára Lichá

Konzultantka se specializací na úspěšné, profesionální, citlivé a odpovědné řešení dopadů reorganizací firem s využitím metody komplexního outplacementu. Od roku 2011 majitelka poradenské společnosti CHANGERINE s.r.o. se zaměřením na outplacement, využití psychometrické metody TTI SI, kariérové poradenství a vyhledávání talentů. Patří mezi první odborníky, kteří začali outplacement v České republice a na Slovensku uvádět do praxe.

Klára Lichá | LinkedIn